štaZnači.com » Najnovije reči

Najnovije reči koje ste Vi predložili, zahvaljujemo na saradnji!

Mali izvod iz poslednjih dopuna najnovijih reči: 16. decembar 2017. godine.

Izrabatiti

Momenat

Aritmičan

Kupovalja

Kupoholičarka

Koknjača

Enkapsulacija

Interdisciplinarnost

Svrsishodan

Uhoditi

Misoginist

Zorno

Aplja

Godza

Godzila

usedelica

Skrupula

Ahiret

Amigdala

Fotosinteza

Iskamčiti

Pograničje

Matica

Matica

Matica srpska

Poliglota

Rastrebiti

Tetrahromat

Kamut

Semiramidini

Jahati

Klarističan

Rezantni

Skolastika

Dohodak

Dron

Šljahtec

Fašange

Čembrc

Maskenbal

Kamilintej

Nadžak

Katheksa

Hotvole

Nadticati se

Premium

Usredsrediti

Usredsređen

Pišljak

Vigraz

Proslediti

Kečiti se

Hijazam

Hijazam

Titlovati

Gasan

Viralno

Tildika

Čorbadžija

Gure

Džamutka

Okorelo

Naćve

Paintball

Murva

Čiča

Šćerdati

Lecni

Facilitator

Dovijalac

Samosugestija

Posmrtnice

Potiranje

Cepin

BMI

Indeks telesne mase

Očituje

Snežna granica

Blejati

Papan

Dosezati

Omalovažavati

Zaleđe

Zaleđe

Zaleđe

Namiriti

Bidon

Sarisa

Mućak

Postrig (tonzura)


Neke starije dopune:

Habibi

Civor

Uskogrudost

Džakati

Tiltovati

Dadaista

Toržestveno

Nemeza

Pojava

Količnik

Proizvod

Kiviada

Šućmurasto

Indecentan

Jezica

Džibra

Eludiranje

kevlar

alohton

Lisice

FBI

Introvertan

gondža

Tuce

Ševiti

Blesavan

Nekapnica

Oplata

Baldisati

Visokogradnja

demirli-pendžer

Šmeker

Prijemčivost

Premda

Ćozdra

dimitan

mantafa

Somelijer

dika

Popara

Ladla

Začelje

Asertivnost

Airsoft

tost

Prčkati

Dževgara

Cicvara

Idiokratija

Toluska

krupara

Mlin

Trča

čemuljanje

Tinejdžer

inhomogeno

Kritarhija

Apoptoza

lizarce

Mizoginija

meliran


Doprinesite i Vi razvoju najpreglednijem SRPSKO-SRPSKOM rečniku. Predložite novu reč za našu bazu podataka.