štaZnači.com » A.. » AD.. » ADJ..

Pronađeno 30 reči koje počinju na adj:

Ađani Francuska gl..
adjekcija Pridevanje; ..
adjektiv Pridev. ..
adjektivacija Pretvaranje ..
adjektivizacija Adjektivacij..
adjektivni Pridevni, pr..
adjucirati Dosuditi, od..
adjudicirati Dosuditi, do..
adjudikacija Sudsko prizn..
adjudikatar pravno: kupa..
adjudikativan Dosudan, koj..
adjudikator Kupac na jav..
adjument Pomoćno sred..
adjungirati Pridodati, d..
adjunkcija Vezivanje, p..
adjunkt Pomoćnik; po..
adjunktura Pomoćno zvan..
adjuracija Zaklinjanje,..
adjustaža Doterivanje,..
ađustaža Tehničko dot..
ađustirati Doterati, do..
ađutant Pomoćnik; ml..
ađutantura Zvanje, služ..
adjutatorijum Ramena kost,..
adjutor Pomoćnik, po..
adjutorijum Pomoćno sred..
adjutum Pomoć, potpo..
adjuvancije Pomoćna sred..
adjuvans Pomoćno sred..
adjuvant Pomoćnik, po..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman