štaZnači.com » D.. » DE.. » DEC..

Spisak reči koje počinju na dec je veći od 50 (tačnije 74). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

DECA
(2)
    DECE
(36)
    DECI
(36)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa DEC:

deca Mladi narašt..
dečaci Mališani. ..
decem Deset. (lat...
decembar Dvanaesti me..
decembristi Pristalice L..
decempeda Motka za mer..
decempedalan Dug stopa. ..
decemvir Vladavina de..
decemviralan Koji se sast..
decemvirat Vladavina de..
decencija Pristojnost,..
decenij Period od de..
decenij(um) vreme (ili: ..
decenijum Vreme (perio..
decentan Pristao, pri..
decentracija Izmeštanje i..
decentralisata v. decentral..
decentralisati Podeliti pos..
decentralist Zagovara dec..
decentralizacija Ukidanje ili..
decentralizam Decentraliza..
decentralizirati Podeliti pos..
decentralizovati Podeliti pos..
decentrirati Izmestiti iz..
decepcija Varanje, lag..
deceptivai varljiv, obm..
deceptivan Varljiv, obm..
deceptor Lažov, varal..
deceptoran Varljiv, obm..
decernat Delokrug, kr..
decernent Sastavljač (..
decernirati Sudskim pute..
decertacija Završna (ili..
decertificirati Povući potvr..
decertifikacija Opoziv potvr..
decertirati Boriti se ot..
decesija Odlazak, odi..
decesor Onaj koji od..
deci Skraćeni naz..
deci Predmetak u ..
deci- predmetak u ..
decibel Logaritamska..
decidencija Pad, opadanj..
decidiran Odlučan, str..
decidirano Odlučno, jas..
decidirati Rešiti, reša..
deciduoma Tumor unutar..
decigram Deseti deo g..
decil Radikal, CH2..
decilion na (UK), na ..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman