štaZnači.com » D.. » DE.. » DEF..

Spisak reči koje počinju na def je veći od 50 (tačnije 123). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

DEFA
(9)
    DEFE
(37)
    DEFI
(31)
    DEFL
(22)
    DEFO
(17)
    DEFR
(4)
    DEFT
(2)
    DEFU
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa DEF:

defakto v. pod fakat..
defalcirati Požnjeti srp..
defamilijarizacija Činjenje nep..
defamilijarizovati Učiniti nepo..
defamirati Izneti na rđ..
defanziva Odbrana, sta..
defanzivan Odbranbeni, ..
defanzivno sredstvo medicina: sp..
defanzivnost Osobina onog..
defekacija Čišćenje od ..
defekacija Prečišćavanj..
defekcija Otpadanje, o..
defekt Nedostatak, ..
defektabilan Sklon promaš..
defektabilnost Sklonost pro..
defektan Krnj, manjka..
defektirati Pogreške u r..
defektiv gram. reč ko..
defektivan Reč koja nem..
defektivav nepotpun, ko..
defektivitet Nepotpunost,..
defektivum Imenica ili ..
defektolog Stručnjak u ..
defektologija Nauka o urođ..
defektoskop Uređaj za ot..
defektoskopija Skup metoda ..
defektuozitet Defektivitet..
defektura U apotekarst..
defeminacija Gubljenje sp..
defeminizacija Lišavanje že..
defeminizirati Učiniti manj..
defendend Optuženi kog..
defendent Defenzor. ..
defenetracija Ubisto polit..
defenzija Odbrana. ..
defenziva Odbrana, sta..
defenzivan Defanzivan (..
defenzor Branilac, za..
defereit onaj koji tr..
deferent Onaj koji tr..
defetirati Praviti malo..
defetist Pristalica d..
defetista Onaj koji ne..
defetizam Neverovanje ..
defetkivitet Krnjost, man..
defetkoskop Uređaj za ot..
defibrilacija Zaustavljanj..
defibrilator Kontrola fib..
defibrilirati Zaustaviti f..
defibrinacija Uklanjanje f..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman