štaZnači.com » D.. » DE.. » DET..

Spisak reči koje počinju na det je veći od 50 (tačnije 106). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

DET
(1)
    DETA
(24)
    DETE
(43)
    DETI
(1)
    DETL
(1)
    DETO
(13)
    DETR
(18)
    DETU
(5)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa DET:

det Podužnica, d..
detabuiranje Ukidanje nek..
detabuirati Skinuti, uki..
detaksacija Taksacija. ..
detalj Pojedinost, ..
detaljan Sitan, podro..
detaljiran Opširan, isc..
detaljiranje Opširno (ili..
detaljirati Navesti nešt..
detaljirav opširan, isc..
detaljisanje Glagolska im..
detaljisati Rasparčavati..
detaljist Trgovac nama..
detaljist(a) trgovac nama..
detaljista Trgovac na m..
detaljiziranje Glagolska im..
detaljno Polako, nate..
detant Slabljenje, ..
detaše Naziv za pot..
detaširan Odvojen od c..
detaširanje Detašovanje ..
detaširati Od celine od..
detašman Odred vojske..
detašovanje U vojnoj ter..
detašovati Detaširati (..
dete Najbliži pot..
deteetor lrav. pritež..
detekcija Otkrivanje, ..
detektabilan Može se otkr..
detektiv Tajni agent ..
detektiv-aparat vrlo mali fo..
detektor Deo radiopri..
detektor laži Aparat za ot..
detelina Livadska bil..
detemporalizirati Odvojiti od ..
detence Malo dete. ..
detencija Zadržavanje,..
detentor Pritežalac; ..
deterdžent Hemijsko sre..
detergirati Obrisati, ot..
detericija Zastrašivanj..
Deterioracija pogoršavanje..
deteriorativan v. pejoratpv..
deterirati Zastrašiti, ..
deteritorijalizacija Deoba, razbi..
determinabilan Odredljiv, r..
determinabilitet Odredljivost..
determinacija Određivanje,..
determinanta Skup brojeva..
determinante Izvesni spoj..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman