štaZnači.com » D.. » DE.. » DEZ..

Spisak reči koje počinju na dez je veći od 50 (tačnije 123). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

DEZ
(1)
    DEZ-
(1)
    DEZA
(25)
    DEZD
(1)
    DEZE
(15)
    DEZI
(38)
    DEZM
(10)
    DEZO
(27)
    DEZU
(5)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa DEZ:

dez Predmetak u ..
dez- predmetak u ..
dezabije Noćna haljin..
dezafekcija Nenaklonost,..
dezakordirati Izazvati nes..
dezaktiviranje Glagolska im..
dezaktivirati Onesposobiti..
dezanbalaža Ispakivanje,..
dezanbalirati Ispakovati, ..
dezaneksacija Prekid pripo..
dezaneksija Ukidanje (il..
dezanektirati Ukinuti (ili..
dezangažiranje Glagolska im..
dezangažirati Dezangažovat..
dezangažovanje Glagolska im..
dezangažovati Odustati od ..
dezapoantirati Lišiti nekog..
dezaproprijacija Otuđivanje s..
dezarmiranje Razoružavanj..
dezarmirati Razoružati; ..
dezasortirati Razdvojiti, ..
dezavantažirati Oštetiti, za..
Dežavu Već viđeno ..
dezavuiranje Odricanje, p..
dezavuirati Poricati, po..
dezavuisanje Odricanje, p..
dezavuisati Poricati, po..
Dezdemona Otelova žena..
dezedifikacija Moralno slab..
dezekipirati Raspremiti b..
dezen Namera, cilj..
dezercija Napuštanje v..
dezert Slatkiš koji..
dezertacija Beg, odmetni..
dezertan Nenastanjen,..
dezerter Begunac iz v..
dezerterstvo Bekstvo iz v..
dezertiranje Glagolska im..
dezertirati Napustiti vo..
dezertor maliciozus pravni iz.: ..
dezev v. desen. ..
Deževa Mesto kod No..
Deževice Rudnik u Bos..
dezideologizacija Oslobađanje,..
dezideologizirati Dezideologiz..
dezideologizovati Osloboditi, ..
dezignatum Objekt označ..
deziluzija Oslobađanje ..
deziluzionizam Razočaranost..
dezimperijalizam Odbacivanje ..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman