štaZnači.com » E.. » EK.. » EKV..

Spisak reči koje počinju na ekv je veći od 50 (tačnije 59). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

EKVA
(10)
    EKVE
(2)
    EKVI
(46)
    EKVU
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa EKV:

ekvacija Izjednačivan..
Ekvador Država u Juž..
ekvalan Isti, jednak..
ekvalitet Jednakost; r..
ekvanimitet Ravnodušnost..
ekvator Polutar, lin..
ekvatoreal Astronomski ..
ekvatorealan Koji pripada..
ekvatorijal Instrument p..
ekvatorijalan Koji pripada..
ekves Konjanici, j..
ekvestrika Veština jaha..
ekvi Predmetak u ..
ekvi- predmetak u ..
ekvidistancija Jednaka udal..
ekvidistanta Prava koja u..
ekvidistantan Jednako udal..
ekvifinalitet Istovetnost ..
ekviforman Istog oblika..
ekvikaloričan Koji ima ist..
ekvilateralan Sa jednakim ..
ekvilibrij Ravnoteža, s..
ekvilibriju ravnoteža. ..
ekvilibrijum Ravnoteža, e..
ekvilibrijum indiferencije filoz. ravno..
ekvilibrirati Uravnotežiti..
ekvilibrist Veštak koji ..
ekvilibrista Akrobat, pel..
ekvilibristika Veština održ..
ekvilibrizam Nauka o ravn..
ekvimolaran Koji ima ist..
ekvinocij Vreme u godi..
ekvinocijum Ekvinocij (l..
ekvinocio Ravnodnevnic..
ekvinokcijalan Koji pada u ..
ekvinokcijum Ravnodnevnic..
ekviparacija Izjednačavan..
ekviparirati Izjednačiti,..
ekvipolencija Jednaka važn..
ekvipolentan Jednake važn..
ekviponderacija Uravnotežava..
ekviponderisati Izjednačiti ..
ekvipotencijalan Koji ima ist..
ekvipotencijalnost Jednakost u ..
ekvirotalan Ima prednje ..
ekvitacija Veština jaha..
ekvitas Osećanje pra..
ekvites Konjanici, j..
ekvitet Jednakost, r..
ekvivalenat Ekvivalent, ..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman