štaZnači.com » I.. » IM..

Spisak reči koje počinju na im je veći od 50 (tačnije 290). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

IM
(1)
    IMA
(39)
    IMB
(9)
    IMD
(1)
    IME
(18)
    IMI
(18)
    IMO
(27)
    IMP
(155)
    IMS
(2)
    IMT
(1)
    IMU
(18)
    IMV
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa IM:

im Latinski pre..
imaginabilan Zamišljiv, k..
imaginacija Uobraženje, ..
imaginaran Uobražen, za..
imaginarno Na imaginara..
imaginativa Imaginacija;..
imaginativan Maštav, koji..
imago Slika; lik. ..
imago Naziv za pot..
Imakri Indijansko p..
imalac Posednik, vl..
imalin Pasta za obu..
imalini Paste za obu..
imalo Makar malo, ..
imam Islamski ver..
imamat Zvanje i nad..
imamil Verski stare..
iman Veza, zakon,..
imanencija Postojanje u..
imanentan Unutrašnji, ..
imanentno Na imanentan..
imanentnost Postojanje u..
imanja Imeci. ..
imanje Imetak, pose..
imaoc Vlasnik. ..
imaoci Posednici, v..
imarinirati Marinirati. ..
imaterijalan Netelesan, b..
imaterijalist Pristalica i..
imaterijalista Pristalica i..
imaterijalizam Pravac koji ..
imaterijalnost Osobina onog..
imati Posedovati. ..
imatnik Imućan čovek..
imatrikulacija Upis, upisiv..
imatrikulirati Upisati u ma..
imatrikulisati Upisati u ma..
imaž Slika (fr.) ..
imažinizam Imažizam (la..
imažizam Pesnički pok..
imbecil Onaj koji je..
imbecilan Telesno ili ..
imbecilitet Maloumnost, ..
imbecilnost Duhovna zaos..
imbibicija Usisavanje, ..
imbibirati Upijati, usi..
imborzirati Primiti nova..
imbrobacija Neodobravanj..
imbroljo Zaplet u akc..
IMD Institut za ..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman