štaZnači.com » I.. » IN.. » INF..

Spisak reči koje počinju na inf je veći od 50 (tačnije 134). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

INFA
(23)
    INFE
(20)
    INFI
(24)
    INFL
(25)
    INFO
(22)
    INFR
(7)
    INFU
(13)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa INF:

infalibilist Pristalica i..
infalibilista Pristalica i..
infalibilitet Nepogrešnost..
infalibilizam Učenje o nep..
infalibilnost Infalibilite..
infaman Na zlu glasu..
infamantan Koji škodi č..
infamija Ružan glas; ..
infant Dete, beba k..
infantado Zemlja koja ..
infanterija Pešadija, pe..
infanterist Pešak, vojni..
infanticid Ubica deteta..
infanticida Ubica svog d..
infanticidijum Deteubistvo,..
infantil Detinjasta o..
infantilan Detinji, deč..
infantilizam Zastoj u raz..
infantilnost Infantilizam..
infantkinja Kraljevska k..
infantnost Period u kom..
infarkt Zatvaranje k..
infatuacija Do smešnosti..
infekcija Zaražavanje;..
infekciozan Zarazan, kuž..
infekt Glagolski ob..
infektan Zaražen, kuž..
infektirati Zaraziti, za..
infektivan Zarazan, kuž..
infektolog Lekar, speci..
infektologija Nauka o zara..
inferencija Sud više zas..
inferi Podzemni bog..
inferioran Donji, niži;..
inferioritet Potčinjenost..
inferiornost Potčinjenost..
infernalan Koji se tiče..
inferno Podzemni sve..
infertilan Neplodan, ja..
infertilnost Neplodnost, ..
infestacija Neprijateljs..
infeudacija Davanje u fe..
infeudirati Dati (ili da..
infibulacija Zakopčavanje..
inficijacija Odricanje, p..
inficiranje Glagolska im..
inficirati Zaraziti, za..
infiks Umetak (glas..
infiltracija Ulaženje ceđ..
infiltrat Nenormalan o..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman