štaZnači.com » I.. » IN.. » INV..

Spisak reči koje počinju na inv je veći od 50 (tačnije 60). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

INV
(1)
    INVA
(18)
    INVE
(33)
    INVO
(8)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa INV:

inv. v. invenit. ..
invadirati Izvršiti inv..
invaginacija Uvlačenje u ..
invalencija Nemoć, iznem..
invalid Onaj koji je..
invalida Pomoć države..
invalidacija Proglašenje ..
invalidan Iznemogao, n..
invalidirati Poništiti, o..
invaliditet Iznemoglost,..
invalidnina Novčana pomo..
invalidnost Invaliditet...
invar Čelik sa oko..
invarijabilan Nepromenljiv..
invarijabilitet Nepromenljiv..
invarijanta Nepromenljiv..
invazija Navala, naje..
invazivan Napadan, osv..
invazivnost Širenje na d..
invekta v. invekta e..
invekta et ilata pravno "sve ..
invektiva Nasrtanje, v..
invektivan Nasrtljiv, u..
invencija Pronalaženje..
invenciozan Pronalazan, ..
invenit Pronašao je,..
inventar Spisak stvar..
inventari Popisi imovi..
inventarisanje Popisivanje ..
inventarisati Popisati (il..
inventarizacija Popisivanje ..
inventarizirati Popisati (il..
inventivan Pronalazan, ..
inventivnost Dovitljivost..
inventura Pregled i po..
inver Đumbir. ..
invertebrata Beskičmenjac..
invertencije Sredstva za ..
invertirac Invertit (la..
invertirati Obrtati, obr..
invertit Jedno od ime..
invertovan Obrnut (lat...
inverzan Obrnut, prem..
inverzija gram. Premet..
inverzivan Obrnut, izvr..
inverzor Instrument k..
investicija Ulaganje kap..
investiranje Davanje u ne..
investirati Postaviti, p..
investitor Osoba koja p..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman