štaZnači.com » Najčešće reči » na slovo A

Spisak najpopularnijih reči na staznaci.com koja počinju na slovo A*:


» Reč ako je 47. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 34. po popularnosti.
» Reč al je 1345. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 452. po popularnosti.
» Reč ali je 13. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 9. po popularnosti.
» Reč aparat je 3491. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 939. po popularnosti.
» Reč apsolutno je 4071. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1038. po popularnosti.
» Reč art je 3954. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1011. po popularnosti.
» Reč atmosfera je 4225. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1075. po popularnosti.
» Reč autarh je 5782. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1369. po popularnosti.
» Reč auto je 4318. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1095. po popularnosti.
» Reč automatski je 2100. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 654. po popularnosti.
» Reč avion je 3886. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1002. po popularnosti.

*Malo objašnjenje: Na našem sajtu nemamo sve srpske reči iz top 10.000 (niti treba da imamo :-), tako da drugi broj pokazuje poredak popularnosti samo za reči iz naše baze podataka.