štaZnači.com » Najčešće reči » na slovo F

Spisak najpopularnijih reči na staznaci.com koja počinju na slovo F*:


» Reč fabrika je 7275. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1611. po popularnosti.
» Reč farad je 4839. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1192. po popularnosti.
» Reč faza je 9639. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2014. po popularnosti.
» Reč fazi je 6697. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1513. po popularnosti.
» Reč figura je 4222. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1074. po popularnosti.
» Reč film je 4517. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1131. po popularnosti.
» Reč fin je 6264. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1443. po popularnosti.
» Reč fine je 7838. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1712. po popularnosti.
» Reč fino je 3784. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 987. po popularnosti.
» Reč fišer je 6810. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1537. po popularnosti.
» Reč fizičar je 4251. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1081. po popularnosti.
» Reč fizički je 2422. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 731. po popularnosti.
» Reč fizika je 8546. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1848. po popularnosti.
» Reč fleming je 4635. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1150. po popularnosti.
» Reč flota je 4983. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1214. po popularnosti.
» Reč fon je 9169. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1950. po popularnosti.
» Reč ford je 1682. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 542. po popularnosti.
» Reč fotografija je 7533. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1657. po popularnosti.
» Reč fotografije je 5796. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1373. po popularnosti.
» Reč frenklin je 4250. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1080. po popularnosti.
» Reč funkcija je 7302. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1615. po popularnosti.

*Malo objašnjenje: Na našem sajtu nemamo sve srpske reči iz top 10.000 (niti treba da imamo :-), tako da drugi broj pokazuje poredak popularnosti samo za reči iz naše baze podataka.