štaZnači.com » Najčešće reči » na slovo G

Spisak najpopularnijih reči na staznaci.com koja počinju na slovo G*:


» Reč ga je 23. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 18. po popularnosti.
» Reč gadno je 5044. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1224. po popularnosti.
» Reč gaj je 2243. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 685. po popularnosti.
» Reč galaksija je 2387. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 725. po popularnosti.
» Reč galilej je 9094. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1934. po popularnosti.
» Reč garda je 8701. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1873. po popularnosti.
» Reč garde je 6005. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1405. po popularnosti.
» Reč gardista je 5129. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1241. po popularnosti.
» Reč gas je 3690. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 971. po popularnosti.
» Reč gazda je 7532. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1656. po popularnosti.
» Reč gde je 89. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 59. po popularnosti.
» Reč gea je 5498. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1306. po popularnosti.
» Reč general je 2199. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 674. po popularnosti.
» Reč generator je 9970. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2065. po popularnosti.
» Reč genije je 8623. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1862. po popularnosti.
» Reč gest je 4962. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1212. po popularnosti.
» Reč gibson je 3096. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 866. po popularnosti.
» Reč glad je 3967. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1015. po popularnosti.
» Reč glasnik je 8434. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1828. po popularnosti.
» Reč glasno je 1068. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 396. po popularnosti.
» Reč glava je 754. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 314. po popularnosti.
» Reč glup je 5100. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1235. po popularnosti.
» Reč gnezda je 9870. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2052. po popularnosti.
» Reč gnezdo je 9093. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1933. po popularnosti.
» Reč god je 327. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 167. po popularnosti.
» Reč godina je 126. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 80. po popularnosti.
» Reč gomila je 1558. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 504. po popularnosti.
» Reč gora je 9266. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1971. po popularnosti.
» Reč gori je 3420. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 925. po popularnosti.
» Reč goriva je 4035. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1034. po popularnosti.
» Reč gorivo je 3999. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1020. po popularnosti.
» Reč gorko je 4034. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1033. po popularnosti.
» Reč gospodar je 1947. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 606. po popularnosti.
» Reč gospodin je 719. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 300. po popularnosti.
» Reč gost je 7774. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1702. po popularnosti.
» Reč gosti je 5830. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1380. po popularnosti.
» Reč govor je 2095. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 651. po popularnosti.
» Reč govoriti je 2740. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 804. po popularnosti.
» Reč govornik je 2067. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 642. po popularnosti.
» Reč grad je 508. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 222. po popularnosti.
» Reč građevina je 6878. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1551. po popularnosti.
» Reč gradonačelnik je 7772. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1701. po popularnosti.
» Reč gradovi je 5566. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1316. po popularnosti.
» Reč grana je 4604. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1144. po popularnosti.
» Reč granica je 2701. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 799. po popularnosti.
» Reč grant je 2082. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 648. po popularnosti.
» Reč gravitacija je 4369. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1104. po popularnosti.
» Reč grč je 7554. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1662. po popularnosti.
» Reč greben je 6877. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1550. po popularnosti.
» Reč grede je 9537. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2005. po popularnosti.
» Reč greh je 6166. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1429. po popularnosti.
» Reč greška je 2256. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 689. po popularnosti.
» Reč grla je 3571. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 954. po popularnosti.
» Reč grlo je 1359. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 456. po popularnosti.
» Reč grmljavina je 6336. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1452. po popularnosti.
» Reč grob je 7860. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1715. po popularnosti.
» Reč grobnica je 6640. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1500. po popularnosti.
» Reč gromada je 9203. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1957. po popularnosti.
» Reč grub je 8122. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1770. po popularnosti.
» Reč grudi je 1117. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 406. po popularnosti.
» Reč grupa je 1066. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 394. po popularnosti.
» Reč gust je 8406. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1819. po popularnosti.
» Reč gusto je 4377. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1107. po popularnosti.
» Reč gutljaj je 5128. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1240. po popularnosti.
» Reč gužva je 8152. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1780. po popularnosti.
» Reč gvožđe je 8511. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1838. po popularnosti.

*Malo objašnjenje: Na našem sajtu nemamo sve srpske reči iz top 10.000 (niti treba da imamo :-), tako da drugi broj pokazuje poredak popularnosti samo za reči iz naše baze podataka.