štaZnači.com » Najčešće reči » na slovo J

Spisak najpopularnijih reči na staznaci.com koja počinju na slovo J*:


» Reč ja je 41. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 29. po popularnosti.
» Reč jaje je 6077. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1416. po popularnosti.
» Reč jak je 2433. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 736. po popularnosti.
» Reč jaka je 3264. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 901. po popularnosti.
» Reč jako je 1267. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 433. po popularnosti.
» Reč jan je 8026. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1751. po popularnosti.
» Reč janoš je 9352. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1980. po popularnosti.
» Reč jastreb je 8086. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1765. po popularnosti.
» Reč jastuk je 7713. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1690. po popularnosti.
» Reč jato je 6777. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1529. po popularnosti.
» Reč jedan je 64. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 47. po popularnosti.
» Reč jedanput je 5497. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1305. po popularnosti.
» Reč jedino je 427. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 197. po popularnosti.
» Reč jednako je 1497. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 489. po popularnosti.
» Reč jednostavan je 3885. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1001. po popularnosti.
» Reč jednostavno je 497. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 221. po popularnosti.
» Reč jela je 3975. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1016. po popularnosti.
» Reč jer je 105. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 69. po popularnosti.
» Reč jezik je 1024. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 385. po popularnosti.
» Reč juče je 2046. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 633. po popularnosti.
» Reč jug je 3292. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 906. po popularnosti.
» Reč jugo je 7337. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1621. po popularnosti.
» Reč jupiter je 5866. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1383. po popularnosti.
» Reč jura je 4314. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1094. po popularnosti.
» Reč jure je 8741. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1880. po popularnosti.
» Reč jutro je 2079. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 647. po popularnosti.

*Malo objašnjenje: Na našem sajtu nemamo sve srpske reči iz top 10.000 (niti treba da imamo :-), tako da drugi broj pokazuje poredak popularnosti samo za reči iz naše baze podataka.