štaZnači.com » Najčešće reči » na slovo L

Spisak najpopularnijih reči na staznaci.com koja počinju na slovo L*:


» Reč la je 4774. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1175. po popularnosti.
» Reč laboratorija je 7271. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1608. po popularnosti.
» Reč lađa je 8773. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1886. po popularnosti.
» Reč lagano je 607. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 257. po popularnosti.
» Reč lak je 4017. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1025. po popularnosti.
» Reč lakat je 5828. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1378. po popularnosti.
» Reč lako je 342. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 172. po popularnosti.
» Reč lanac je 3919. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1008. po popularnosti.
» Reč lani je 8738. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1878. po popularnosti.
» Reč lark je 1960. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 607. po popularnosti.
» Reč laser je 7605. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1670. po popularnosti.
» Reč lava je 8774. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1887. po popularnosti.
» Reč lavirint je 4246. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1079. po popularnosti.
» Reč laž je 3910. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1006. po popularnosti.
» Reč laži je 5212. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1260. po popularnosti.
» Reč led je 1868. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 585. po popularnosti.
» Reč leda je 1650. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 531. po popularnosti.
» Reč leđa je 569. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 243. po popularnosti.
» Reč legenda je 9903. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2056. po popularnosti.
» Reč lek je 6695. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1512. po popularnosti.
» Reč lekar je 3229. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 892. po popularnosti.
» Reč lenjo je 8771. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1885. po popularnosti.
» Reč lep je 3351. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 916. po popularnosti.
» Reč lepi je 8692. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1872. po popularnosti.
» Reč lepota je 4836. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1191. po popularnosti.
» Reč lestvice je 9677. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2019. po popularnosti.
» Reč let je 2739. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 803. po popularnosti.
» Reč leta je 1506. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 490. po popularnosti.
» Reč letelica je 2426. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 733. po popularnosti.
» Reč leto je 971. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 370. po popularnosti.
» Reč leve je 2206. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 676. po popularnosti.
» Reč li je 36. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 25. po popularnosti.
» Reč lica je 270. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 147. po popularnosti.
» Reč lice je 166. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 104. po popularnosti.
» Reč ličnost je 2136. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 663. po popularnosti.
» Reč lift je 3644. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 960. po popularnosti.
» Reč lik je 3473. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 936. po popularnosti.
» Reč linija je 1909. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 597. po popularnosti.
» Reč linije je 1599. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 514. po popularnosti.
» Reč lisa je 8145. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1777. po popularnosti.
» Reč list je 3718. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 974. po popularnosti.
» Reč lista je 7389. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1632. po popularnosti.
» Reč ljubav je 1006. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 377. po popularnosti.
» Reč ljudi je 92. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 61. po popularnosti.
» Reč ljut je 5090. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1234. po popularnosti.
» Reč loga je 5753. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1362. po popularnosti.
» Reč logično je 6493. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1475. po popularnosti.
» Reč logika je 7476. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1648. po popularnosti.
» Reč logor je 3829. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 994. po popularnosti.
» Reč lokalni je 8656. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1867. po popularnosti.
» Reč LOL je 9999. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2068. po popularnosti.
» Reč london je 6164. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1428. po popularnosti.
» Reč lord je 9532. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2003. po popularnosti.
» Reč lorens je 7334. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1620. po popularnosti.
» Reč los je 7935. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1735. po popularnosti.
» Reč loš je 5426. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1294. po popularnosti.
» Reč loše je 969. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 369. po popularnosti.
» Reč lov je 4138. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1053. po popularnosti.
» Reč lože je 9826. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2049. po popularnosti.
» Reč luis je 662. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 278. po popularnosti.
» Reč luk je 2728. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 802. po popularnosti.
» Reč luka je 3105. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 868. po popularnosti.
» Reč lukas je 6668. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1507. po popularnosti.
» Reč luke je 3984. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1018. po popularnosti.
» Reč luna je 1361. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 457. po popularnosti.
» Reč lutkar je 5545. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1310. po popularnosti.

*Malo objašnjenje: Na našem sajtu nemamo sve srpske reči iz top 10.000 (niti treba da imamo :-), tako da drugi broj pokazuje poredak popularnosti samo za reči iz naše baze podataka.