štaZnači.com » Najčešće reči » na slovo O

Spisak najpopularnijih reči na staznaci.com koja počinju na slovo O*:


» Reč oba je 1168. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 414. po popularnosti.
» Reč obala je 4205. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1069. po popularnosti.
» Reč obale je 1347. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 453. po popularnosti.
» Reč obavesti je 5653. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1336. po popularnosti.
» Reč obaveza je 8688. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1871. po popularnosti.
» Reč obećanje je 4666. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1153. po popularnosti.
» Reč običaj je 3222. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 889. po popularnosti.
» Reč običan je 2903. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 833. po popularnosti.
» Reč obilazak je 8804. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1893. po popularnosti.
» Reč objekat je 9390. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1981. po popularnosti.
» Reč oblaci je 2086. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 649. po popularnosti.
» Reč oblak je 1834. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 575. po popularnosti.
» Reč oblast je 2527. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 758. po popularnosti.
» Reč oblasti je 1356. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 455. po popularnosti.
» Reč obličje je 4261. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1084. po popularnosti.
» Reč oblik je 952. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 365. po popularnosti.
» Reč obojica je 1767. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 557. po popularnosti.
» Reč obori je 4312. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1093. po popularnosti.
» Reč obrati je 1195. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 418. po popularnosti.
» Reč obraz je 2846. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 823. po popularnosti.
» Reč obrazac je 6690. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1511. po popularnosti.
» Reč obred je 5111. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1237. po popularnosti.
» Reč obrok je 6000. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1403. po popularnosti.
» Reč obrva je 8335. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1805. po popularnosti.
» Reč obrve je 2519. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 755. po popularnosti.
» Reč obzir je 2226. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 680. po popularnosti.
» Reč očajno je 7930. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1732. po popularnosti.
» Reč oči je 137. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 87. po popularnosti.
» Reč očigledno je 463. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 210. po popularnosti.
» Reč očito je 1253. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 430. po popularnosti.
» Reč od je 11. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 8. po popularnosti.
» Reč odaja je 4496. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1124. po popularnosti.
» Reč odaje je 2297. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 700. po popularnosti.
» Reč odanost je 6592. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1491. po popularnosti.
» Reč odavde je 880. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 345. po popularnosti.
» Reč odavno je 1028. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 386. po popularnosti.
» Reč odbijanje je 8044. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1755. po popularnosti.
» Reč odbor je 7202. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1602. po popularnosti.
» Reč odbrana je 7734. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1695. po popularnosti.
» Reč ode je 658. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 277. po popularnosti.
» Reč odeća je 2745. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 805. po popularnosti.
» Reč odeljak je 8964. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1918. po popularnosti.
» Reč odelo je 1869. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 586. po popularnosti.
» Reč odgovarajući je 4703. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1162. po popularnosti.
» Reč odgovor je 465. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 211. po popularnosti.
» Reč odgovoriti je 5085. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1232. po popularnosti.
» Reč odista je 1333. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 449. po popularnosti.
» Reč odlazak je 4204. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1068. po popularnosti.
» Reč odluka je 2592. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 774. po popularnosti.
» Reč odmah je 282. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 151. po popularnosti.
» Reč odmor je 3563. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 952. po popularnosti.
» Reč odmori je 7293. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1614. po popularnosti.
» Reč odnos je 2944. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 838. po popularnosti.
» Reč odore je 7931. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1733. po popularnosti.
» Reč odraz je 5152. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1250. po popularnosti.
» Reč odred je 8687. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1870. po popularnosti.
» Reč održati je 7331. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1619. po popularnosti.
» Reč odsto je 3904. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1003. po popularnosti.
» Reč odsustvo je 4781. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1179. po popularnosti.
» Reč odsutan je 6769. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1528. po popularnosti.
» Reč odvratno je 7357. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1627. po popularnosti.
» Reč oficir je 2147. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 666. po popularnosti.
» Reč oganj je 9121. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1939. po popularnosti.
» Reč oglasi je 2554. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 763. po popularnosti.
» Reč ogledalo je 3472. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 935. po popularnosti.
» Reč ograda je 7881. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1722. po popularnosti.
» Reč ogrtač je 2358. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 718. po popularnosti.
» Reč oka je 1692. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 545. po popularnosti.
» Reč okean je 2834. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 818. po popularnosti.
» Reč oklop je 3696. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 973. po popularnosti.
» Reč okna je 8571. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1852. po popularnosti.
» Reč okno je 9084. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1931. po popularnosti.
» Reč oko je 82. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 55. po popularnosti.
» Reč okolo je 2431. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 735. po popularnosti.
» Reč okvir je 7292. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1613. po popularnosti.
» Reč olako je 9823. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2047. po popularnosti.
» Reč oluja je 2048. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 634. po popularnosti.
» Reč oluje je 2214. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 678. po popularnosti.
» Reč omotač je 9432. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1990. po popularnosti.
» Reč on je 20. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 15. po popularnosti.
» Reč ona je 39. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 27. po popularnosti.
» Reč onaj je 302. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 158. po popularnosti.
» Reč onakav je 9155. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1945. po popularnosti.
» Reč onako je 534. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 230. po popularnosti.
» Reč onda je 55. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 41. po popularnosti.
» Reč one je 208. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 121. po popularnosti.
» Reč oni je 95. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 64. po popularnosti.
» Reč ono je 97. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 65. po popularnosti.
» Reč onoliko je 1544. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 500. po popularnosti.
» Reč opasač je 9622. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2012. po popularnosti.
» Reč opasan je 4125. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1049. po popularnosti.
» Reč opasnost je 1103. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 403. po popularnosti.
» Reč operacija je 6213. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1435. po popularnosti.
» Reč opet je 205. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 118. po popularnosti.
» Reč opis je 5896. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1387. po popularnosti.
» Reč opisati je 6525. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1481. po popularnosti.
» Reč opit je 6109. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1421. po popularnosti.
» Reč oprema je 4260. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1083. po popularnosti.
» Reč oproštaj je 9225. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1962. po popularnosti.
» Reč opsena je 9475. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1997. po popularnosti.
» Reč opstanak je 4790. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1181. po popularnosti.
» Reč orao je 4177. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1063. po popularnosti.
» Reč orbita je 9525. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2002. po popularnosti.
» Reč orbite je 3285. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 904. po popularnosti.
» Reč organizacija je 8462. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1831. po popularnosti.
» Reč organizam je 7801. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1708. po popularnosti.
» Reč orion je 3494. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 941. po popularnosti.
» Reč osam je 784. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 326. po popularnosti.
» Reč ose je 2917. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 834. po popularnosti.
» Reč osećaj je 963. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 368. po popularnosti.
» Reč osećanja je 737. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 309. po popularnosti.
» Reč osećati je 5006. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1218. po popularnosti.
» Reč oseti je 443. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 201. po popularnosti.
» Reč osim je 253. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 141. po popularnosti.
» Reč osloboditi je 6710. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1515. po popularnosti.
» Reč osmeh je 717. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 299. po popularnosti.
» Reč osnova je 6688. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1510. po popularnosti.
» Reč osoba je 818. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 336. po popularnosti.
» Reč osobina je 7156. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1595. po popularnosti.
» Reč osobine je 6178. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1431. po popularnosti.
» Reč ostalo je 710. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 297. po popularnosti.
» Reč oštar je 2352. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 717. po popularnosti.
» Reč ostatak je 1460. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 480. po popularnosti.
» Reč ostati je 1016. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 383. po popularnosti.
» Reč oštrica je 8565. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1851. po popularnosti.
» Reč oštro je 1064. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 393. po popularnosti.
» Reč ostrva je 1534. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 497. po popularnosti.
» Reč ostrvo je 2072. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 645. po popularnosti.
» Reč osvetljenje je 8074. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1762. po popularnosti.
» Reč otac je 404. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 191. po popularnosti.
» Reč otkad je 4713. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1163. po popularnosti.
» Reč otkako je 1771. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 559. po popularnosti.
» Reč otkrića je 3000. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 848. po popularnosti.
» Reč otkriće je 2541. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 760. po popularnosti.
» Reč otkriti je 2902. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 832. po popularnosti.
» Reč otprilike je 763. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 320. po popularnosti.
» Reč otrov je 4401. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1111. po popularnosti.
» Reč otvor je 1844. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 580. po popularnosti.
» Reč otvoriti je 6020. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1407. po popularnosti.
» Reč ova je 295. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 156. po popularnosti.
» Reč ovaj je 148. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 93. po popularnosti.
» Reč ovakav je 3570. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 953. po popularnosti.
» Reč ovako je 547. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 236. po popularnosti.
» Reč ovamo je 438. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 199. po popularnosti.
» Reč ovce je 9223. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1961. po popularnosti.
» Reč ovde je 81. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 54. po popularnosti.
» Reč ove je 278. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 150. po popularnosti.
» Reč oven je 7444. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1640. po popularnosti.
» Reč ovi je 794. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 329. po popularnosti.
» Reč ovlaš je 5141. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1246. po popularnosti.
» Reč ovo je 74. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 52. po popularnosti.
» Reč ovoj je 555. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 237. po popularnosti.
» Reč ozbiljno je 744. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 312. po popularnosti.
» Reč ožiljak je 9081. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 1930. po popularnosti.
» Reč oznaka je 9742. najpopularnija reč u srpskom jeziku, a na našem sajtu je 2027. po popularnosti.

*Malo objašnjenje: Na našem sajtu nemamo sve srpske reči iz top 10.000 (niti treba da imamo :-), tako da drugi broj pokazuje poredak popularnosti samo za reči iz naše baze podataka.