štaZnači.com » A.. » AN.. » ANT.. » ANTE..

Spisak reči koje počinju na ante je veći od 50 (tačnije 55). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

ANTE
(1)
    ANTE-
(2)
    ANTEA
(1)
    ANTEC
(8)
    ANTED
(4)
    ANTEF
(1)
    ANTEJ
(2)
    ANTEK
(1)
    ANTEL
(3)
    ANTEM
(2)
    ANTEN
(8)
    ANTEO
(2)
    ANTEP
(5)
    ANTER
(11)
    ANTES
(3)
    ANTEZ
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa ANTE:

ante Pre, ranije,..
ante dijem pre vremena,..
ante Hristum natum pre Hristova..
anteakt Ranije delo,..
antecedencija Ono što pret..
antecedencije Ranije stvar..
antecedens Prethodnik, ..
antecedent Prethodnik, ..
antecedentan Prethodni, p..
antecedirati Prethoditi, ..
antecesor Prethodnik, ..
anteci Stanovnici p..
antedatiran Uveden sa ra..
antedatirati Mesto današn..
antediluvijumci Prepotopni l..
antediluvijumski pretpotopni;..
antefleksija Savijenost n..
Antej Nepobediv čo..
antejustinijansko pravo Rimsko pravo..
antekt ranije delo,..
antelogijum Predgovor. ..
antelokvijum Predgovor; p..
anteludijum Predigra. ..
antemeridijanski Prepodnevni...
antemion Cvet; arh. p..
antena Okrižica, vi..
antenagijum Prvenstveno ..
antenat Prvorođeni; ..
antenatalni Koji se nala..
anteniforman U obliku pip..
Antenor Čuveni antič..
antenuncijalni Pretsvadbeni..
antenupcijalni Predsvadbeni..
anteokupacija Pobijanje pr..
anteorotika pl. medicins..
antependium Zastor ispre..
antepenultima Dopretposled..
antepileptičan Koji pomaže ..
anteponirati Staviti ispr..
antepozicija Stavljanje i..
antera Prašnica. ..
antere Prašnici, mu..
anteridija Muški spolni..
anterija Deo odeće ko..
anteriora Raniji događ..
anteriores Prethodnici;..
anterioritet Prethodnost,..
anterogradan Usmeren unap..
anterolateralan I prednji i ..
anterotična sredstva medicinski: ..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman