štaZnači.com » A.. » AT.. » ATR..

Pronađeno 38 reči koje počinju na atr:

atrabilitet Žutica. ..
atrahencije Sredstva za ..
atrahirati Privlačiti, ..
atrakcija Privlačnost,..
atraktabilitet Privlačljivo..
atraktibilan Privlačan, p..
atraktibilitet privlačljivo..
atraktivan Privlačan, p..
atraktivnost Neobična pri..
atraktoran Privlačan. ..
atremičan Miran, tih, ..
atremija Mirnoća, mir..
atremograf Sprava zha s..
atrepsija Atrofija kod..
atretičan Začepljenog ..
atrezija Nedostatak p..
Atri Grad u Itali..
atribucija Davanje (ili..
atribuirati Dodeliti nek..
atribut Svojstvo, ka..
atributabilan Koji se mož..
atributiv Imenica u sl..
atributivan Dodelan, koj..
atricija Trenje, ojed..
atrihičan Koji nema ko..
atrihija Nedostatak k..
atrij Predsoblje, ..
atrijum Predsoblje u..
atrijum mortis Predznaci sm..
atrocitet Grozota, str..
atrofičan Zakržljao, s..
atrofija Zakržljalost..
atrofirati Osušiti se, ..
atropa Velebilje, p..
atropin Otrovan bilj..
atropinizam Trovanje atr..
atropiniziran Nakljukan at..
atropozan Neinvertovan..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman