štaZnači.com » D.. » DI.. » DIM..

Pronađeno 43 reči koje počinju na dim:

dim Produkt sago..
Dima Francuski pi..
dimenzija Merenje, pro..
dimenzionalan Opsežan, vel..
dimenzionalnost Proporcija t..
dimenzioniranje Odmeravanje,..
dimenzionirati Odmeriti, iz..
dimenzionisati Izmeriti dim..
dimeran Koji se sast..
dimeričan Ima i levu i..
dimetar Stih koji se..
dimetil Molekul sa d..
Dimidžana to je reč za..
dimije Veoma široke..
dimijs ženske širok..
diminucija Smanjivanje,..
diminuendo muz. postepe..
diminuirati Smanjiti, sm..
diminuiratn smanjiti, sm..
diminutiv Umanjavna re..
diminutivan Umanjivan, k..
diminuto U španskoj i..
diminutor Umalilac, um..
dimisija Smenjivanje ..
dimisionar Onaj koji da..
dimiskija Vrsta sablje..
dimisorij(um) akt o otgtuš..
dimisorijum Akt o otpušt..
dimitan biti dvoliča..
dimitirati Otpustiti, i..
Dimitrovgrad Mesto u Srbi..
dimljiv Dimovit. ..
dimnica Primitivni o..
dimnjača [Fumaria off..
dimnjak Odžak. ..
Dimon Američi peva..
dimorfan Koji ima dva..
dimorfija 1. fiz jedin..
dimorfin Derivat morf..
dimorfizam biol. Javlja..
Dimov Pevač srpske..
dimovit Dimljiv. ..
dimuendo Postepeno ti..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman