štaZnači.com » D.. » DI.. » DIS..

Spisak reči koje počinju na dis je veći od 50 (tačnije 379). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

DIS
(3)
    DIS-
(1)
    DISA
(5)
    DISB
(1)
    DISC
(21)
    DISD
(4)
    DISE
(20)
    DISF
(6)
    DISG
(5)
    DISH
(12)
    DISI
(22)
    DISJ
(6)
    DISK
(98)
    DISL
(7)
    DISM
(5)
    DISO
(21)
    DISP
(65)
    DISR
(10)
    DISS
(2)
    DIST
(57)
    DISU
(8)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa DIS:

dis Poluton koji..
dis Predmetak u ..
dis U mnogim slo..
dis- 1. pril. u m..
disaharid Šećer, dva m..
disakaridaza Enzim, hidro..
disakordirati Ne slagati s..
disasembler Softver koji..
disažija Razlika izme..
disborzo Predujam, iz..
disceptacija Rasprava, ra..
disceptator Presudilac, ..
disceptirati Raspravljati..
discernirati Odvajati, ra..
discesija Odlazak, odv..
discidij(um) raskidanje, ..
discidijum Raskidanje, ..
disciplina Skup propisa..
disciplinabilan Sposoban da ..
disciplinarni Koji se tiče..
disciplinarno Na osnovu di..
disciplinator Onaj koji di..
discipliniran Disciplinova..
disciplinirano Na način ono..
discipliniranost Osobina onog..
disciplinirati Naviknuti (i..
disciplinovan Onaj koji se..
disciplinovano Na način ono..
disciplinovanost Urednost, ta..
disciplinovati Disciplinira..
disciplinski Koji se tiče..
disdijaklastičan Koji pokazuj..
disdijaklaza Dvostruko pr..
disdijapazon Jedan interv..
disđiri Otpaci od sv..
disecirati Rasecati, ra..
diseiinacija sejanje, ras..
disekcija Rasecanje ne..
disekonomija Poremećana, ..
disektacija Rasecanje ne..
disektor Onaj koji vr..
disemija Bolestan sas..
diseminacija Sejanje, ras..
diseminator Rasejavač. ..
diseminirati Rasejavati, ..
disencija Razlika (ili..
disencirati Misliti drug..
disenter Onaj koji dr..
diserirati Disertirati...
disertacija Naučna raspr..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman