štaZnači.com » F.. » FA.. » FAK..

Pronađeno 36 reči koje počinju na fak:

fakat Činjenica, d..
faken Lutka od drv..
fakh (ar.) Šerija..
fakin Mangup, hulj..
fakir Siromah; muh..
fakiri Induski mađi..
faklanster zajednički d..
fakocistitis Zapaljenje č..
fakocistitits medicinski: ..
fakodan Sočivast, u ..
fakoliza Vađenje očno..
fakometar Sprava za me..
fakopalingeneza Ponovno stva..
fakopsis Pegavost očn..
fakos Pega na koži..
fakoskotoma medicinski: ..
fakostoma Zamračenost ..
fakozis Tamna pega u..
faks Telekomunika..
faksimil Veran snimak..
fakt Činenica, de..
faktaža Taksa za pre..
faktički Činjenički, ..
faktitiva Uzročni glag..
faktitivan Koji stavlja..
faktor Činilac, čin..
faktorija Veće trgovač..
faktorijel Proizvod svi..
faktotum Onaj koji sv..
faktura trg. Spisak ..
fakturirati Izdati podro..
fakturisati Izdati podro..
fakule Buktinje, sj..
fakultativan Neobavezan, ..
fakultet Prirodna spo..
fakultetlija Onaj koji je..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman