štaZnači.com » I.. » IM..

Spisak reči koje počinju na im je veći od 50 (tačnije 288). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

IM
(1)
    IMA
(39)
    IMB
(9)
    IMD
(1)
    IME
(18)
    IMI
(18)
    IMO
(27)
    IMP
(153)
    IMS
(2)
    IMT
(1)
    IMU
(18)
    IMV
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa IM:

im Latinski pre..
imaginabilan Zamišljiv, k..
imaginacija "Uobraženje,..
imaginaran "Uobražen, z..
imaginarno Na imaginara..
imaginativa "Imaginacija..
imaginativan "Maštav, koj..
imago "Slika; lik...
imago Naziv za pot..
Imakri Indijansko p..
imalac Posednik, vl..
imalin Pasta za obu..
imalini Paste za obu..
imalo Makar malo, ..
imam "Islamski ve..
imamat "Zvanje i na..
imamil Verski stare..
iman Veza, zakon,..
imanencija "Postojanje ..
imanentan "Unutrašnji,..
imanentno "Na imanenta..
imanentnost Postojanje u..
imanja Imeci. ..
imanje Imetak, pose..
imaoc Vlasnik. ..
imaoci Posednici, v..
imarinirati Marinirati. ..
imaterijalan "Netelesan, ..
imaterijalist "Pristalica ..
imaterijalista Pristalica i..
imaterijalizam "Pravac koji..
imaterijalnost Osobina onog..
imati Posedovati. ..
imatnik Imućan čovek..
imatrikulacija Upis, upisiv..
imatrikulirati "Upisati u m..
imatrikulisati "Upisati u m..
imaž Slika (fr.) ..
imažinizam Imažizam (la..
imažizam "Pesnički po..
imbecil Onaj koji je..
imbecilan Telesno ili ..
imbecilitet Maloumnost, ..
imbecilnost Duhovna zaos..
imbibicija Usisavanje, ..
imbibirati "Upijati, us..
imborzirati Primiti nova..
imbrobacija Neodobravanj..
imbroljo "Zaplet u ak..
IMD Institut za ..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman