štaZnači.com » K.. » KA.. » KAT..

Spisak reči koje počinju na kat je veći od 50 (tačnije 207). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

KAT
(2)
    KAT-
(1)
    KAT2
(1)
    KATA
(104)
    KATE
(51)
    KATG
(1)
    KATH
(2)
    KATI
(14)
    KATJ
(1)
    KATK
(3)
    KATL
(1)
    KATM
(1)
    KATO
(20)
    KATR
(3)
    KATU
(2)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa KAT:

kat Sprat, boj; ..
kat Grčki predlo..
kat- v. kata- ..
kat. Kategorija. ..
kata Grčki predlo..
katabatičan Hladni vazdu..
katabaza Silaženje, p..
katabazija Ulaz u neku ..
katabolit Proizvod ket..
katabolizam Razgradnja, ..
katabolizirati Razložiti u ..
katadioptričan Koji pripada..
katadioptrika Nauka o poja..
Katafa natkriveno m..
katafalk Mrtvački san..
katafonika Nauka o odbi..
katafora Dubok bolesn..
katafrakt Zavoj za pre..
katagma Prelom kosti..
katagmatičan U vezi prelo..
katagrafologija naukao opisi..
katahreza Rđava upotre..
Katajama Japanski pol..
kataklaza Lomljenje ko..
kataklazma Nasilan lom...
kataklizma Ispiranje cr..
katakomba Simbol počet..
katakombe Podzemne gro..
kataksis Prelom kosti..
katakustika Nauka o odbi..
katal Ubistvo, umo..
katalaza Enzim, katal..
kataleksa Zamena slogo..
katalekte Zbirka odlom..
katalekti Odlomci knji..
katalektičan Nepotpun, kr..
katalektički Nepotpun; st..
katalepsija Obamrlost, u..
kataleptičan Ukočen, obam..
katalitičan Rastvoran, k..
kataliza Rastvaranje;..
katalizator Pretvarač iz..
katalizator Supstanca ko..
kataliziran Ubrzan katal..
katalizirati Ubrzati proc..
katalog Spisak, naro..
kataloger Pravi katalo..
katalogirati Uneti (ili u..
katalogizacija Postupak uno..
katalogizirati Uneti (ili u..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman