štaZnači.com » K.. » KO.. » KOA..

Pronađeno 42 reči koje počinju na koa:

koacervacija ret. Gomilan..
koacervati Prvobitne sl..
koadaptacija Uzajamna ada..
koadaptiran Uzajamno pri..
koadjutor Pomoćnik; po..
koadjutorat Zvanje i slu..
koadjutorkinja Pomoćnica il..
koadjuvancija Pomoć, sarad..
koadunacija Ponovno spaj..
koagens Kombinovana ..
koagulabilitet Sposobnost z..
koagulacija Zgrušavanje,..
koagulancia Sredstva koj..
koagulant Sredstvo za ..
koagulativan Zgrušavan, k..
koagulator Izaziva zgru..
koagulaza Enzim koji i..
koagulin Ubrzava zgru..
koagulirati Zgrušati, zg..
koagulum Sredstvo za ..
koakcija Prinuda, pri..
koaksacija Koasacija. ..
koaksijalan Saosni, saos..
koaksijalno Deli istu os..
koaktivan Prinudan, pr..
koala Simpatičan a..
koalescencija Srašćivanje;..
koalescirati Srasti, sras..
koalicija Udruživanje,..
koalicije Koalicioni s..
koalicionista zagovornik u..
koalicionizam Zagovoranje ..
koalirati Udružiti, sj..
koalizirati Srasti, sras..
koaptacija Podešavanje,..
koaptirati Sastaviti, p..
koarktacija Jako sužavan..
koartikulacija Sastav (ili ..
Koat Francuski sl..
koautor Zajednički a..
koautori Zajednički a..
koautorstvo Zajednički r..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman