štaZnači.com » K.. » KO.. » KOD..

Pronađeno 30 reči koje počinju na kod:

kod Šifra; naziv..
kod Pri, do, kra..
Kod Napoleon francuski gr..
koda Poet. stihov..
koda Završetak je..
kodak Izmišljeno f..
Kodar Režiserka. ..
kodebitor sadužnik. ..
kodecernent Učesnik u do..
kodein Alkaloid koj..
kodek Koder-dekode..
kodeks Zakonik, zbo..
kodeks kartaceus stari rukopi..
kodeks manuskriptus delo u rukop..
kodeks reskriptus vidi palimps..
kodeksi Zbornici pra..
kodenuncijat Saoptuženik,..
kodeta Kratka završ..
kodeterminanta Svaki od odl..
kodicil Dodatak test..
kodificirati Sastavljati ..
kodifikacija Pribiranje p..
kodifikator Sastavljač z..
kodifikovanje Glagolska im..
kodifikovati Sastavljati ..
kodikologija Grana nauke ..
kodiranje Akt priprema..
kodirekcija Sauprava, sa..
kodirektor Saupravnik, ..
kodivizija Sporedna pod..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman