štaZnači.com » K.. » KO.. » KOG..

Pronađeno 12 reči koje počinju na kog:

kogitabilan Zamišljiv, k..
kogitacija MIšljenje, r..
kogito, ergo sum filozofija: ..
kognacija fig. Sličnos..
kognat Srodnik, rođ..
kognicija Moć saznavan..
kognicio Poznavanje; ..
kognicionalni Koji spada u..
kognitivan Saznanjski, ..
kognitum Objekt raspo..
kognosciranje Ispitivanje,..
kognoscirati Spoznati, sa..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman