štaZnači.com » O.. » OR.. » ORT..

Spisak reči koje počinju na ort je veći od 50 (tačnije 74). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

ORT
(1)
    ORTA
(6)
    ORTI
(2)
    ORTO
(64)
    ORTU
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa ORT:

ort Jedinični ve..
Orta Jezero u Ita..
orta Četa janjiča..
ortaci Kompanjoni, ..
ortak Kompanjon, p..
ortakinja Saradnica. ..
ortakluk Oblik udruži..
ortičan Visok. ..
ortikon Osetljiva ka..
orto Predmetak u ..
orto- predmetak u ..
ortobiotika Nauka o prav..
ortobioza Veština da s..
ortocentričan Koji ima sre..
ortodidaktika Pravilna, ce..
ortodijagonala Vodoravna, p..
ortodijagraf Aparat za be..
ortodijagrafija Metod određi..
ortodoksan Pravoveran, ..
ortodoksija Pravoverje, ..
ortodoksist Pravoslavac,..
ortodoksnost Osobina onog..
ortodoksografija Spisateljstv..
ortodontija Ispravljanje..
ortodontika Grana stomat..
ortodroma Najkraći put..
ortodromija Plovljenje l..
ortoepija Nauka o prav..
ortoepika Nauka o prav..
ortoepistički Koji se tiče..
ortoepografija Nauka o prav..
ortoepski Koji se tiče..
ortofonija Pravilno izg..
ortofonika Uputstvo za ..
ortofonometar Sprava koja ..
ortofrenija Nauka koja s..
ortogeneza Razvoj koji ..
ortogenija Normalan, pr..
ortognati LJudi u koji..
ortogon Pravougaonik..
ortogonalan Pravougli, p..
ortograf Poznavalac (..
ortografija Pravilno pis..
ortografika Nauka o prav..
ortografska projekcija Način crtanj..
ortografski Koji odgovar..
ortohromatičan Koji je spos..
ortohromatičnost Svojstvo fot..
ortoklas Mineral, sil..
ortokolon Ukočenost (i..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman