štaZnači.com » R.. » RE.. » RET.. » RETR..

Spisak reči koje počinju na retr je veći od 50 (tačnije 52). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

RETRA
(11)
    RETRE
(1)
    RETRI
(2)
    RETRO
(38)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa RETR:

retrahent Imalac preče..
retrahirati Povući, opor..
retrakcija Povlačenje, ..
retrakt Stupanje u p..
retraktacija Vraćanje, op..
retraktacio juramenti pravno: ospo..
retraktirati Povući, opor..
retraktno pravo Pravo prekup..
retraktor Mišić koji u..
retrasirati Ponovo crtat..
retrata Ritrata. ..
retret Trubni znak ..
retribucija Plaćanje po ..
retriver Lovački pas ..
retro Predmetak u ..
retro- Predmetak u ..
retroakcija Povratno dej..
retroaktivan Koji (teži d..
retroaktivno Na retroakti..
retroaktivnost Povratno dej..
retroaurikularan Koji se nala..
retrobulbaran Koji se nala..
retrocedent Reosiguravat..
retrocesija Akt kojim re..
retrocesionar Drugi reosig..
retrodatirati Na spis ili ..
retrofaringealan Koji se nala..
retrofleksija Presavijenos..
retrognatija Prevelika za..
retrogradacija Uzmak, uzmic..
retrogradan Koji ide una..
retrogradirati Ići unazad, ..
retrogradist Čovek koji u..
retrogradista Retrogradist..
retrogradivan Koji ide una..
retrogradno Stalno uspor..
retrogradnost Usporenost, ..
retrogrado Sve sporije ..
retronazalni Koji se nala..
retroperitonealan Koji se nala..
retroraketa Raketa koja ..
retrospekcija Gledanje una..
retrospektiva Retrospekcij..
retrospektivan Koji se osvr..
retrospektivno Na retrospek..
retrospektivnost Osobina onog..
retrosternalan Koji se nala..
retrovakcinacija Obnavljanje ..
retroverzija Okrenutost n..
retrovizer Retrovizor (..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman